Το Προεδρικό Διάταγμα του ΥΠΕΚΑ έχει ήδη σταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκτιμάται ότι μέσα στο 2014 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική καταγραφή όλων των κτιρίων της χώρας, εντός μίας 10ετίας. Το κόστος που θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες για τη σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί.

Στις πολυκατοικίες μπορεί να γίνει καταγραφή στο σύνολο του κτιρίου είτε για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά με τους ενοίκους να μπορούν να συμφωνήσουν και να φτιάξουν την ταυτότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης προβαίνει στην έκδοση ταυτότητας αυτόνομα.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!