Τι κερδίζεις ως πιστοποιημένο μέλος της BuildingID.gr

Εξασφάλιση καλών αμοιβών 

Η επικάλυψη της παρεχόμενης υπηρεσίας με τη σκέπη και τη σιγουριά της μεγαλύτερης πλατφόρμας στη χώρα σχετικά με την ταυτότητα κτιρίου, θα σας εξασφαλίσει πλέον των υπολοίπων και καλύτερες αμοιβές. Η αμεσότητα, η γνώση και η ταχύτητα συνήθως συνεκτιμώνται. Επιπλέον οι δυνητικοί μελλοντικοί πελάτες διευρύνονται.

Προτεραιότητα σε νέες δυνατότητες

Θα υπάρχουν πάντα νέα και συναρπαστικά «πράγματα» που βγαίνουν από την ομάδα της buildingid.gr. Αποκτήστε ειδική πρόσβαση σε πλατφόρμες ανάπτυξης και ενημερωθείτε για νέες δυνατότητες, ώστε να μη μείνετε ποτέ πίσω.

Προοπτική μόνιμης συνεργασίας

Με το που γίνετε πιστοποιημένος συνεργάτης, η επωνυμία σας θα καταχωρηθεί στον κατάλογο συνεργατών της buildingid.gr. Οι άνθρωποι μας θα επιλέγουν από αυτό τον κατάλογο συνεργατών ανθρώπους για πρόταση μόνιμης συνεργασίας με σύμβαση στο μέλλον. 

Κλειστός κύκλος μελών 

Όλοι οι συνεργαζόμενοι μηχανικοί της BuildingID θα έχουν νωρίτερα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα έχουν επιλεγεί ανά περιοχή της επικράτειας με σκοπό να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και να υποστηρίζουν την εφαρμογή του πλαισίου της Ταυτότητας Κτιρίου. Κατά τη διαδικασία παρέχεται το βασικό υλικό σε ειδικά διαμορφωμένα pdf, παροχή συνοπτικής γνωσιακής βάσης επί των καθημερινών τεχνικών ζητημάτων, διαρκής ενημέρωση μέσω εσωτερικού forum, δια ζώσης επικοινωνία όποτε απαιτείται. Επιπλέον, μια ομάδα από εξειδικευμένους μηχανικούς της BuildingID απαντά σε κάθε είδους επιπλέον ερωτήματα, είτε επί του πεδίου, είτε στη φάση της σύνταξης. Αυτό εξασφαλίζει την παράδοση ενός άρτιου από τεχνικής πλευράς προϊόντος που θα αντέχει σε κάθε έλεγχο στο μέλλον.

Τεχνικές πωλήσεων

Στα πιστοποιημένα μέλη της ομάδας, θα παρέχεται μηνιαίως υλικό για τη βελτίωση των πωλήσεων του γραφείο τους. Θα διδάσκεται η διαδικασία πωλήσεων και θα δίδεται πρόσβαση σε ιστότοπους ειδικής παρουσίασης, ώστε οι συνεργάτες μηχανικοί να προβάλλουν στους πιθανούς πελάτες τις δυνατότητες και τα οφέλη της BuildingID.gr